Βασική Υποστήριξη Ζωής - Life Rescue Academy

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προγράμματα > Πρώτες Βοήθειες
                       Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)
Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.
Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)


Σε ποιους απευθύνεται:
Σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.

Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης:
6 ώρες

Περιεχόμενο:

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού(πνιγμονή)
 • Τραυματισμοί καταβύθισης(πνιγμός)
 • Παθογόνα του αίματος
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Προστατευτικά υλικά
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Θέση ανάνηψης (πλάγια θέση ασφαλείας)
 • Συναισθηματικές πτυχές-ψυχολογία διασώστη

Εξέταση εκπαιδευομένων:
 • Γραπτή πολλαπλής επιλογής
 • Πρακτική εφαρμογή

Παροχές του προγράμματος:

 • Εκπαιδευτικό κιτ
 • Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών
 • Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
 • Κονκάρδα (ΡΙΝ) First Aid Provider
 • Στυλό
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Έγχρωμη Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών για το πορτοφόλι
 • Αυτοκόλλητο σήμα First Aid Provider
 • Παράβολο πιστοποίησης
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ισχύς Πιστοποιητικού:
2 έτη
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134249906000
Επιστροφή στο περιεχόμενο