Διεθνής Αναγνώριση - Life Rescue Academy

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Διεθνής Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Life Rescue Academy τα οποία παρέχονται από την Rescue Training International

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της Life Rescue Academy (LRA) παρέχονται από την Rescue Training International και ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας.

Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Rescue Training International παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη, την Ασία Ειρηνικού και την Αμερική.

Οι εκπαιδευτές της Life Rescue Academy διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Χάρη στην άρτια εκπαίδευση των εισηγητών της, καλύπτονται ακόμη και οι πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το δίκτυο των εκπαιδευτών της Rescue Training International είναι διεθνές, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών διεξάγονται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Αναγνώριση / Έγκριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της LRA τα οποία παρέχονται από την Rescue Training International

 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CY) Κ.Δ.Π. 198/2009.
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19-15) Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες.
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαμόρφωσης Υπηρεσιών και Δεξιοτήτων σε Παιδιά (GB) 12ωρη Εκπαίδευση Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών για Επαγγελματίες.
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΚΑΡ.Π.Α. – Απινίδωση)
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων με Παιδιά (GB).
 • Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία (GB) – Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία & Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Μέλος της Ένωσης Παροχέων Εκπαίδευσης Υγείας (AoHT) της Μεγάλης Βρετανίας
 • Βρετανική Ένωση Κανόε

Είναι επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες των παρακάτω επιστημονικών φορέων:

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
 • Αμερικάνικος Οργανισμός Καρδιολογίας
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης Ασίας – Ειρηνικού

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134249906000
Επιστροφή στο περιεχόμενο