Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Life Rescue Academy

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προγράμματα > Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρίσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικό υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 ώρες.


Διδάσκονται οι εξής ενότητες και δεξιότητες:
 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.

Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Βασικές γνώσεις πνιγμονής
 • Καρδιακή Ανακοπή
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κρίση επιληψίας
 • Αιμορραγία
 • Εγκαύματα
 • Σωματική Καταπληξία
 • Αιφνίδιες δηλητηριάσεις
 • Αναφυλακτικό Σοκ
 • Κακώσεις των οστών, μυών και αρθρώσεων
 • Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
 • Τραύματα θώρακος
 • Τραύματα οφθαλμών
 • Μικρά τραύματα και πληγές
 • Εγκεφαλικό
 • Άσθμα
 • Διαβήτης

Παροχές του προγράμματος:

 • Εκπαιδευτικό κιτ
 • Εγχειρίδια πρώτων βοηθειών
 • Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
 • Μπρελόκ αναζωογόνησης
 • Στυλό
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών
 • Αυτοκόλλητο σήμα
 • Παράβολο πιστοποίησης
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξέταση η οποία διεξάγεται από ανεξάρτητο εξεταστή της Rescue Training International.

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Γνώσης από τη Rescue Training International, με τίτλο »Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» με ισχύ τριών (3) ετών.
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134249906000
Επιστροφή στο περιεχόμενο